Search
 
Home | About Us | Career | Contact Us
Editor Sanatan Pani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SHEDULES
Back to Previous Page
   
 
  At- HISAR, HARYANA
 

ODISHA TEAM: Aditya Raj Acharya, Pradeep Kumar, Deepak Sahoo, Suraj, Bitu, Kishor Kumar Behera, Rakesh Roshan Parida, Basant, Minu, Aryan, Brahmin, Manoj Kumar Sethi, Rakesh Behera, Rajesh Kumar Swain, Anitya Nihar Sethi, Gouranga Charan Samal, Saroj Kumar Bhoi.
Coach: Gouri Shankar Mishra; Manager: Bikash Samal.

   
  Sponsored By -

Copyright @ Orisports.com Powered by: KDC TECHNOLOGIES